Länk

Vi har nu skapat en rör filial i Bangkok där vi kör med samma dygnet runt koncept som i Stockholm. Om någon vill kolla in den sidan Där företaget i Bangkok heter Prapa Expert

Rörmokare och vvs

Om rörmokare

Att ett bra rörsystem och väl fungerande avlopp är avgörande för att hemmet som helhet ska fungera torde inte komma som en överraskning. Kanske är det därför det får så stora proportioner när väl ett missöde inträffat eller om en oseriös rörmokare varit framme. Proportioner som för all del är begripliga.

Läckage, sprickor eller helt enkelt dåligt utfört arbete kan få svåröverskådliga konsekvenser, inte minst vad beträffar kostnadsbiten. Därför är det viktigt att du som kund får en bra möjlighet att se vem det är du anlitar. Att en rörmokare som kan sin sak tar sig an uppdraget.

Vi är ett seriöst företag. Våra kunders önskemål, drömmar och idéer är navet och målet i vår verksamhet. Du som anlitar oss kan känna dig säker att du har att göra med en rörmokare som utför arbetet väl, som är professionell och effektiv och framförallt, utför det så att du kan känna dig trygg inför framtiden

Det är kanske lätt hänt att tro att skruva ihop några rör, det kan väl inte vara så svårt? Man ska dock ha i åtanke att många av de olyckor vad gäller avlopp, rör och VVS som man hör talas om, likaså många av de problem med mögel och fuktskador hade kunnat undvikas om man som privatperson valt att se lite längre än till bara den åsikten.

Vi professionella rörmokare har mer än en erfarenhet av att kallas in när katastrofen redan är ett faktum, när vatten läckt ut under golv och i väggar och förtvivlade husägare tvingas till mer utgifter än de som de trodde att de sparade när de gjorde jobbet själva. Eller ännu värre, anlitade en oseriös rörmokare vars främsta lockelse låg i stora ord och lågt pris.

Du som anlitar oss kommer att få se referenser från tidigare kunder. Du kommer att kunna se att vi är certifierade, kort sagt att vi är det vi säger att vi är: seriösa och professionella rörmokare med dina önskemål och behov i centrum. Vi kommer också att ta steget längre, exempelvis om vi skulle se att platsen för ett badrum är illa valt för ändamålet så kommer vi att meddela detta och erbjuda lösningar på problemet. Som rörmokare med lång och bred erfarenhet har vi utvecklat en kapacitet att så att säga se utanför lådan.

Vi vet vad vi håller på med och det kan du vara trygg med.

Installation av VVS går smidigt och effektivt om du har med professionella och seriösa hantverkare att göra, att du är nöjd med resultatet är minst lika viktigt för oss. Dock finns det vissa saker som du som kund, fastighetsägare och byggherre kanske vill ha koll på, alltifrån tekniska förutsättningar till lagar och föreskrifter.

Till att börja med så kan vvs installation bli en ganska omständlig historia, långt ifrån alltid men det kan bli så, därför är det viktigt att kolla med kommunen eller annan berörd myndighet om tillstånd krävs, exempelvis om vi talar om nybyggnation eller omfattande ombyggnation. Om du inte vet vart du ska vända dig så kan kommunen vara en bra instans att börja med, om inte annat så lär de veta vart du ska gå vidare. Dessutom är professionella VVS-installatörer väl insatta i regler och bestämmelser.

Anlitar du oss så bistår vi givetvis med all vår kompetens och våra erfarenheter och kontakter med myndigheter och andra berörda instanser. Vi och alla andra seriösa aktörer på marknaden rekommenderar och förordar att du kontrollerar att de hantverkare du kommer i kontakt med har F-skattebevis. Det kan naturligtvis vara frestande att falla för ett erbjudande som vid första anblick ter sig mer ekonomiskt fördelaktigt men då ska man ha i åtanke att du kan bli ansvarig att betala såväl skatter som skadestånd om någon olycka eller något annat missöde skulle ske under arbetets gång.